26 שנה בכלא בבידוד
מבטלים את חוק
יגאל עמיר
שמים סוף לנקמה 
כי זה לא אנושי 
כי זה לא אנחנו
בנק הפועלים 12 סניף 668
חשבון 308410

תרומה בביט 0522929111  BIT
גם לנו יש צלם אנוש*

חוק אנטי חוקתי - ביטול חוק יגאל עמיר עכשיו ומידחוק אנטי חוקתי - ביטול חוק יגאל עמיר עכשיו ומיד