26 שנה בכלא בבידוד
מבטלים את חוק
יגאל עמיר
שמים סוף לנקמה 
כי זה לא אנושי 
כי זה לא אנחנו
בנק הפועלים 12 סניף 668
חשבון 308410
לתרומות
עמותת אמ"ץ
גם לנו יש צלם אנוש*